About Us

บริษัทเคออิ่งก่อตั้งเมื่อปี1997 ที่ผ่านมาพวกเราออกแบบพัฒนาการบริการเพื่อให้บรรลุความต้องการของลูกค้ามาโดยตลอด ทั้งนี้ยังเป็นเป้าหมายในการทำงานของพวกเราด้วย พวกเราพัฒนาและทดลองน็อตสกรูต่างๆให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังยกระดับเทคโนโลยีการผลิตและความสามารถในการวิจัยพัฒนา ช่วยเหลือลูกบุกเบิกพัฒนาสินค้า ในปี2006 ทางบริษัทได้เปิดแผนกผลิตแบบหล่อเย็นขึ้นมา และในปี2016ได้ก่อตั้งแผนกCNC ทำให้ต่อยอดควบรวมความสามารถเทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาการผลิตของพวกเราจนสามารถทำให้ทางเราสามารถผลิตสินค้าที่หลากหลาย พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆและให้บริการที่มีความยืดหยุ่นให้กับลูกค้าได้

Learn more

โคอิงเชี่ยวชาญในการผลิตชิ้นส่วนจับยึดสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์และรถจักรยานยนต์ การก่อสร้าง ชิ้นส่วนยึดจับในเครื่องจักร ชิ้นส่วนยึดจับเฟอนิเจอร์ตามความต้องการและแบบวาดของลูกค้า

เป็นผู้ผลิตชั้นนำที่ผลิตสินค้าคุณภาพคงที่ ราคาย่อมเยาว์และควบคุมคุณภาพสินค้าอย่างเคร่งครัด

Learn more