สภาพแวดล้อมขององค์กร

สภาพแวดล้อมขององค์กร

4.jpg

柯穎五金廠
3.jpg

Factory
1.jpg

Package Factory
2.jpg

冷鍛廠