สภาพแวดล้อมขององค์กร

สภาพแวดล้อมขององค์กร

4.jpg

柯穎五金廠




3.jpg

Factory




1.jpg

Package Factory




2.jpg

冷鍛廠